Menot - Tampere - Kaikki - Big Up! Reggae Friday - 10.1.

Menot - Tampere - Kaikki - Big Up! Reggae Friday - w/ J-Rocket & Kaleb.

Gastropub Soho