Menot - Tampere - Kaikki - Mikko Metsähonkala: Waldemar Stenius - 7.3.-29.3.

Menot - Tampere - Kaikki - Mikko Metsähonkala: Waldemar Stenius - Mikko Metsähonkala tuo Laikkuun kuvitteellisen arkkitehdin Waldemar Steniuksen 150-vuotisjuhlanäyttelyn.

Kulttuuritalo Laikku

Ajalla 7.3.-29.3.