Menot - Tampere - Kaikki - Eron edessä? -ilta - 20.10.

Menot - Tampere - Kaikki - Eron edessä? -ilta - Mielenterveys- tai päihdeongelma parisuhteessa ja erotilanteessa. Hankevastaava Suvi Saarinen ja kokemusasiantuntijat Mielenterveysomaiset ry:stä Mll:n Tampereen osaston Eron ensiapupisteessä.

MLL Laivapuiston perhetalo