Menot - Kemi - Teatteri - Katri Helena - 21.9.2018-19.1.2019