Menot - Pori - Kaikki - Partiomessu - 6.12.

Menot - Pori - Kaikki - Partiomessu - Tervetuloa!

Keski-Porin kirkko