Menot - Pori - Kaikki - Vaarallisten jätteiden käsittely ja hävittäminen kotitalouksissa - 15.3.-15.3.

Menot - Pori - Kaikki - Vaarallisten jätteiden käsittely ja hävittäminen kotitalouksissa - Eri luennoitsijoita. Kohti kiertotaloutta -osahanke Luuppi.

Otsolan kansalaisopisto