Menot - Pori - Kaikki - Rattiksessa Meri-Pori Dixie Band Dixieklubi & Dixie jamsession - 13.3.

Menot - Pori - Kaikki - Rattiksessa Meri-Pori Dixie Band Dixieklubi & Dixie jamsession - Rattiksessa keskiviikkona 13.3. klo 21 Meri-Pori Dixie Band Dixieklubi & Dixie jamsession

Ravintola Rattis