Menot - Pori - Kaikki - Meri-Pori Dixie Band & jam session - 24.4.

Menot - Pori - Kaikki - Meri-Pori Dixie Band & jam session - Klo 21-00.

Ravintola Rattis